Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

11. Symposium • 11. Simpozij(um) • 11. Симпозиј(ум) • 10. Симпозиум 11.–14.10. 2018 █ Andrićs Sonnenseite • Andrićeva Sunčana strana • Андрићева Сунчана страна

Forschungsprojekt • Istraživački projek(a)t • Истраживачки пројек(а)т • Исследовательский проект – Graz/Grac/Грац 2007– █ Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext █ Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu █ Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu █ Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту █ Andrić-Initiative: Иво Андрич в европейском контексте █ Leitung • Rukovodilac/Rukovoditelj • Руководилац/Руководитељ • Руководитель

Herceg-Novi (Montenegro), 11.–14. Oktober 2018
Herceg-Novi (Crna Gora), 11–14. oktobar/listopada 2018.
Херцег-Нови (Црна Гора), 11.–14. октобар/листопада 2018.
Херцег-Нови (Черногория), 11.–14. октября 2018 г.
Roman: Ivo Andrić. Auf der Sonnenseite
Roman: Ivo Andrić. Na sučnanoj strani
Роман: Иво Андрић. На сунчаној страни (1994, 2011, 2017)
Роман: Иво Андрич. На солнечной стороне

1. Ivo Andrić • Иво Андрић (1892–1975)

Ivo Andrić █ Иво Андрић Ivo Andrić – Wikipedia De Ivo Andrić – Wikipedia Sr Andrić-Initiative, Projekt (Graz)
Ivo Andrić. NA SUNČANOJ STRANI Andrić, Ivo. Na sunčanoj strani. Novi Sad: Matica srpska, 1994. 203 s.
Andrić, Ivo. Sabrana dela u 20 tomova, tom 8: Na sunčanoj strani. Beograd – Podgorica: Nova knjiga – Štampar Makarije, 2011. 173 s.
Andrić, Ivo. Na sunčanoj strani (rekonstrukcija romana). Beograd: Beograd – Podgorica: Štampar Makarije – Nova knjiga, 2011. 171 s.
Andrić, Ivo. Na sunčanoj strani (rekonstrukcija romana). Podgorica: Oktoih, 2011. 169 s.
Andrić, Ivo. Na sunčanoj strani. Novi Sad: Akademska knjiga, 2017. 170 s.
Emer. O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović • emer. prof. dr Branko Tošović • емер. проф. др Бранко Тошовић
(Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz • Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu • Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
Mag. dr. Arno Wonisch • dr Arno Wonisch • др. Арно Вониш
(Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz • Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu • Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
Gemeinde Herceg-Novi • Skupština oštine Herceg-Novi • Скупштина оптине Херцег-Нови

Crna Gora • Monenegro • Черногория
Google Map

Radovan Popović. Kazivanja o Andriću, 1976

Andrićeva kuća u Herceg-Novom (snimio B. Tošović)

Kad smo razmišljali o tome gde bismo na moru sagradili štogod kućice za odmor, Milica i ja smo se lako odlučili za Bokokotorski zaliv.
Najviše nas je privuklo sunce. Kad god bih se našao dole, setio bih se one bosanske poslovice: „U suncu je sedam berićeta, a u kiši samo jedan!“
Kao što znate, ni Njegoš nije mogao da ostane ravnodušan prema takvoj lepoti, pa je pevao:
Novi grade sjediš na kraj mora
I valove brojiš niz pučinu.

(Ivo Andrić. In: Jandrić 1982: 101).

Ulaz u Andrićevu kuću u Herceg-Novom (snimio B. Tošović)

Lepšeg prirodnog amfiteatra na našem jugu i nema od hercegnovskog. Znate, i Herceg Novi – bar što se tiče njegove prošlosti – ima nečeg bosanskog: osnovao ga je bosanski kralj Tvrtko.
Ovaj primorski grad privlačio je umetnike od davnih vremena: tu je nekad, doduše u progonstvu, boravio portugalski pesnik Didako Piro, tuda je proputovao i Evlija Čelebija, pa je tu jedno vreme prebivao i Pjer Loti, a navraćali su i Vuk, Njegoš, Matavulj, Šantić, Nušić i toliki drugi...
I danas Mihailo Lalić, ili provedu više meseci, kao Dušan Kostić, Stevan Raičković, slikar Stanić...

(Ivo Andrić. In: Jandrić 1982: 101).

Dvorište Andrićeve kuće u Herceg-Novom (snimio B. Tošović)

Meni je bilo lepo u Herceg-Novom. Za vedrih dana, sa balkona svoje kuće često sam gledao Njegoševu kapelu na Lovćenu i razmišljao o crnogorskom vladici. […]
O Boku Kotorsku otimali su se Mlečani, Turci, Španci, Rusi, Austrijanci... Kako i ne bi o takvu lepotu!
(Ivo Andrić. In: Jandrić 1982: 102).

2. Organisation • Organizacija • Организација • Organizatori

 1. Emer. O. Univ.-Prof. Dr. Branko Tošović, Leiter des Projektes
  (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
  em. prof. dr Branko Tošović, rukovodilac Projekta (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu)
  ем. проф. др Бранко Тошовић, руководилац Пројекта (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
 2. Mag. Dr. Arno Wonisch, Koordination (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
  dr Arno Voniš, koordinacija (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu)
  др Арно Вониш, координација (Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу)
 3. Stevan Katić, Bürgermeister der Stadt Herceg-Novi • Stevan Katić, predsjednik Opštine Herceg-Novi • Стеван Катић, предсједник општине Херцег-Нови
 4. Ana Zambelić Pištalo, Vorstand für Kultur der Stadt Herceg-Novi • Ana Zambelić Pištalo, načelnica za kulturu Opštine Herceg-Novi • Ана Замбелић Пиштало, начелница за културу Херцег-Нови
 5. Vladimir Roganović, literarischer Historiker, Herceg-Novi, Beograd • Vladimir Roganović, književni istoričar, Herceg-Novi, Beograd • Владимир Рогановић, књижевни историчар, Херцег-Нови, Београд
 6. NN, Stadtbibliothek und Lesesaal Herceg-Novi • NN, Gradska bibliotka i čitaonica Herceg-Novi • NN, Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови

3. Veranstaltungsort • M(j)esto održavanja skupa • М(е)сто одржавања скупа • Locul de desfăşurare al sesiunii

Hotel Palmon Bay
Kontakt • Контакт
Sava Ilića 7
85347 Igalo
+382 31 332 442
info@palmonbayspa.com
Andrićeva kuća
ul. Topla
Andrićeva kuća (dvorište)

4. Programm • Program • Програм • Программа

5. Rahmenthemen

I – Andrićs unvollendeter (rekonstruierter) Roman NA SUNČANOJ STRANI [AUF DER SONNENSEITE]
II – Andrićs Sonnenseite
III – Andrićs Sonnenseite in Bezug auf die Sonnenseiten anderer Schriftsteller
IV – Andrićs montenegrinische Sonnenseite
Mehr

6. Okvirne teme • Оквирне теме

I – Andrićev nezavršeni (rekonstruisani) roman NA SUNČANOJ STRANI
II – Andrićeva sunčana strana
III – Andrićeva sunčana strana u odnosu na sunčane strane drugih pisaca
IV – Andrićeva crnogorska sunčana strana
Više/Више

7. Рамочные темы

I – Незаконченный (реконструированный) роман Иво Андрича НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
II – Солнечная сторона Иво Андрича
III – Солнечная сторона Иво Андрича: параллели
IV – Черногорская солнечная сторона Иво Андрича
Больше

8. Angenommene Themen • Prihvaćene teme • Прихваћене теме • Принятые темы

Nr.
Br.
Бр.
Vorname
Ime
Име
Nachname
Prezime
Презиме
Stadt
Grad
Град
Thema – Original
Tema - original
Тема – оригинал
Thema - Übersetzung
1 Natalija Ananjeva Moskva Мотив света и солнца в польской и русской/советской литературах Das Motiv des Lichtes in der polnischen und russischen/sowjetischen Literatur
2 Ivana Antonić Novi Sad Темпорална конфигурација на међуреченичном нивоу у Андрићевом незавршеном (реконструисаном) роману „Сунчана страна“ Temporale Konfiguration auf der Zwischensatzebene in Andrićs unvollendetem (rekonstruiertem) Roman „Auf der Sonnenseite“
3 Ljiljana Bajić Beograd Вишезначност светлости или осунчана и тамна места у свету Андрићевог дела Die Mehrfachbedeutung der Helligkeit oder sonnenbeschienene und dunkle Orte in Andrićs Werk
4 Tijana Balek Novi Sad Луцидарна и температурна лексика у Андрићевом роману „На сунчаној страни“ Luzide und temperaturbezogene Lexik in Andrićs Roman „Auf der Sonnenseite“
5 Svetlana Baryševa Moskva Мотив света в творчестве Иво Андрича и В. Г. Короленко (вместе с Л. Т. Касперовой) Das Motiv des Lichtes in den Werken von Ivo Andrić und V. G. Korolenko (zusammen mit L. T. Kasperova)
6 Snežana Baščarević Zubin Potok Crno sunce u Andrićevim relevantnim delima Die schwarze Sonne in Andrićs relevanten Werken
7 Aleksandra Batinić Obrenovac Od heterotopije do nemesta: Na sunčanoj strani Von der Heterotopie bis nicht-Ort: „Auf der Sonnenseite“
8 Jelena Bazović Obrenovac Na Andrićevoj imaginarnoj sunčanoj strani Auf Andrićs imaginärer Sonnenseite
9 Mirela Berbić Tuzla Semiotika prostora i kontinuitet egzistencije u „Prokletoj avliji“ i nedovršenom Andrićevom romanu „Na sunčanoj strani“ Die Semiotik des Raumes und die Kontinuität der Existenz im „Verdammten Hof“ und in Andrićs unvollendetem Roman „Auf der Sonnenseite“
10 Anica Bilić Vinkovci Andrićeva Žena na kamenu u kozmičkom solariju Andrićs Frau auf dem Stein im kosmischen Solarium
11 Evdokija Borisova Šumen Унес и екстаз като идентични състояния на човешката душа в междутекстовия диалог на Иво Андрич („Унесът и страданието на Тома Галус“) и Иван Бунин („Слънчев удар”, „Господинът от Сан Франциско“ / „Сънищата на Чxанг“ и др.) – заедно с Кадрие Джесур Vergessen und Ekstase als identische Zustände der menschlichen Seele im intertextuellen Dialog von Ivo Andrić („Begeisterung und Leiden des Tomo Gallus“) und Ivan Bunin „Der Sonnenstich“, „Der Herr aus San Francisco“ / „Tschangs Träume“ u. a.) – gemeinsam mit Kadriye Cesur
12 Snežana Božić Niš „Sav sjaj što ga Bog svijetom propisa plavi oči moje“: Andrićevi predeli svetlosti „Der ganze Glanz, den Gott über die Welt ergießt, macht meine Augen blau“: Andrićs Räume der Helligkeit
13 Biljana Branić Latinović Novi Beograd Andrićevo i Nesbeovo sunce Andrić und die Sonne von Nesbø
14 Branka Brlenić-Vujić Osijek Epifanijski trenutci u Andrićevim novelama Epiphanische Augenblicke in Andrićs Novellen
15 Nataša Budimir Novi Sad Zanosi duše i strahovi Tome Galusa Die Freuden der Seele und die Ängste des Tomo Gallus
16 Suzana Bunčić Lalović Bijeljina Ima li sreće na sunčanoj strani (Andrićeva pripovijetka „Na obali“) Gibt es auf der Sonnenseite Glück (Andrićs Erzählung „Am Ufer“)
17 Lidija Čolević Novi Sad Staring at the Sun Andrić i Dučić In die Sonne starren: Andrić und Dučić
18 Jovana Davidović Sagard Motiv svetlosti u Andrićevim poetskim zapisima („Ex Ponto“ i „Nemiri“) i pripovetkama („U ćeliji broj 115“, „Iskušenje u ćeliji broj 38“, „Jelena, žena koje nema“) Das Motiv der Helligkeit in Andrićs poetischen Texten („Ex Ponto“ und „Unruhen“) und Erzählungen („In der Zelle 115“, „Heimsuchung in der Zelle Nr. 38“, „Jelena, die Frau, die es nicht gibt“)
19 Nataša Drakulić Novi Sad Svetlost i tama kao dva pola bića u Andrićevom nedovršenom romanu „Na sunčanoj strani“ Helligkeit und Dunkelheit als zwei Wesenspole in Andrićs unvollendetem Roman „Auf der Sonnenseite“
20 Davor Dukić Zagreb Motiv sunčeve svjetlosti u djelu Ive Andrića: neki semantički aspekti – zajedno sa Patricijom Marušić Das Motiv des Sonnenlichts im Werk von Ivo Andrić: einige semantische Aspekte – gemeinsam mit Patricia Marušić
21 Mira Dushkova Ruse Въпросът за гледната точка в „Унесът и страданието на Тома Галус“ от Иво Андрич Die Frage der Sichtweise in „Begeisterung und Leiden des Tomo Gallus“
22 Jasmina Đonlagić Tuzla Na sunčanoj strani Andrića i Goethea Auf der Sonnenseite Andrićs und Goethes
23 Dragan Đorđević Beograd Roman „Na Drini ćuprija“ Ive Andrića kao istorija balkanskog mišljenja Andrićs Roman „Die Brücke über die Drina“ als Geschichte des balkanischen Denkens
24 Kadrie Džesur (Jesur) Istambul Унес и екстаз като идентични състояния на човешката душа в междутекстовия диалог на Иво Андрич („Унесът и страданието на Тома Галус“) и Иван Бунин („Слънчев удар“, „Господинът от Сан Франциско“ / „Сънищата на Чxанг“ и др.) – заедно с Едвокия Борисова Vergessen und Ekstase als identische Zustände der menschlichen Seele im intertextuellen Dialog von Ivo Andrić („Begeisterung und Leiden des Tomo Gallus“) und Ivan Bunin „Der Sonnenstich“, „Der Herr aus San Francisco“ / „Tschangs Träume“ u. a.) – gemeinsam mit Evdokija Borisova
25 Sanja Golijanin Elez Novi Sad Refleks mitsko-istorijske paradigme u ontologizaciji Andrićevih „dela u nastajanju“ – genološko-genealoški aspekti derivacije poetske duhovnosti i opalescentne semantike autorskog kriptograma Der Reflex des mythisch-historischen Paradigmas in der Ontologie von Andrićs „Werken in Entstehung“) – genologisch-genealogische Aspekte der Herleitung poetischer Spiritualität und opaleszenter Semantik im Kryptogramm des Autors
26 Slobodan Grubačić Beograd Andrićeva „studija“ o zvonu kao simbolu ljudske sudbine Andrićs „Studie“ über die Glocke als Symbol des menschlichen Schicksals
27 Svetlozar Igov Sofia Dva „ romana“ Toma Galusa Die zwei „Romane“ über Tomo Galus
28 Milena Ivanović Kovačević Bijeljina Ima li sreće na sunčanoj strani (Andrićeva pripovijetka „Na obali“) Gibt es auf der Sonnenseite Glück (Andrićs Erzählung „Am Ufer“)
29 Jelena Jovanović Niš Iz svetlosti u tamu – Gospođica Aus der Helligkeit in die Dunkelheit – das Fräulein
30 Tatjana Jovanović Kragujevac Svetlo i tama u „Gospođici“ Hell und Dunkel im „Fräulein“
31 Nataša Jovović Nikšić Poetizacija u Andrićevom djelu „Na sunčanoj strani“ Die Poetisierung in Andrićs Werk „Auf der Sonnenseite“
32 Jelena Kalajdzija Bijeljina Gradovi i zidovi: tjesnaci gradova i širine tamnica – uticaj svjetlosti na poimanje prostora u Andrićevom djelu Städte und Mauern: Enge der Städte und Breite der Gefängnisse – der Einfluss des Lichtes auf dem Verstechen der Raumes in den Werken von Ivo Andrić
33 Sofija Kalezić-Đuričković Podgorica Njegoš kao tragični junak kosovske misli Njegoš als tragischer Held des Kosovo-Dedanke
34 Iva Kapša Vrbas „Jutro, dan, suton i noć, kao prostori rađanja i umiranja svetlosti“ „Morgen, Tag, Dämmerung und Nacht als Orte des Geborenwerdens und Sterbens der Helligkeit“
35 Larisa Kasperova Moskva Мотив света в творчестве Иво Андрича и В. Г. Короленко (вместе с С. Ф. Барышевой) Das Motiv des Lichtes in der Werke von Ivo Andrić und V. G. Korolenko (zusammen mit S. F. Baryševa)
36 Nataša Kiš Novi Sad Modalnost iskazana deadjektivnim imenicama u romanu „Na sunčanoj strani“ Mittels deadjektivischer Substantive ausgedrückte Modalität im Roman „Auf der Sonnenseite“
37 Našalija Klušina Moskva Светопись в творчестве Иво Андрича и Михаила Булгакова (совместно с Н. В. Смирновой) Die Darstellung des Lichtes in den Werken von Ivo Andrić und Michail Bulgakov (zusammen mit N. V. Smirnova)
38 Mirjana Kojić Beograd Leksičke jedinice koje nose oznaku doba dana i noći u romanu „Na sunčanoj strani“ Lexikalische Einheiten zum Ausdruck von Tageszeiten im Roman „Auf der Sonnenseite“
39 Kornelije Kvas Beograd Simbolika svetlosti u Andrićevoj priči „Letovanje na jugu“ Die Symbolik der Helligkeit in Andrićs Erzählung „Ferien im Süden“
40 Oksana Leontieva Kiev Архитектура света и тьмы в семантических квазикомплексах пространства жизненного мира Барышни Die Architektur von Licht und Dunkelheit in den semantischen Quasikomplexen der Lebenswelt des Fräuleins
41 Marica Liović Osijek Svjetlo i tama u pripovijetkama iz zbirke „Deca“ Licht und Dunkel in den Erzählungen der Sammlung „Kinder“
42 Fedor Marjanović Banja Luka Zvučni oreol - svjetlost kao znak Andrićeve poetike u eseju „Stvaralačka iskra“ i ciklusu o fra-Petru Der klingende Heiligenschein – die Helligkeit als Zeichen von Andrićs Poetik im Essay „Der schöpferische Funke“ und im Zyklus über Fra Petar
43 Patricia Marušić Zagreb Motiv sunčeve svjetlosti u djelu Ive Andrića: neki semantički aspekti – zajedno sa Davorem Dukićem Das Motiv des Sonnenlichts im Werk von Ivo Andrić: einige semantische Aspekte – gemeinsam mit Davor Dukić
44 Ala Maškova Moskva Система двоемирия в романе Иво Андрича „Барышня“: свет и тьма. Das System der zwei Welten im Roman von Ivo Andrić „Die Fräulein“: das Licht und die Dunkelheit
45 Perina Meić Mostar Andrićev grad svjetlosti Andrićs Stadt der Helligkeit
46 Nataša Milanov Beograd О лексемама којима се описују светлост и тама у Андрићевој прози Über Lexeme zur Beschreibung von Helligkeit und Dunkelheit in Andrićs Prosa
47 Tijana Milenković Graz Sunce Andrićevih dana Die Sonne von Andrićs Tagen
48 Aljoša Milenković Beograd Sintaktička dvosmislenost u romanu „Na sunčanoj strani“ Iva Andrića Syntaktische Zweideutigkeit in Ivo Andrićs Roman „Auf der Sonnenseite“
49 Snežana Milojević Prokuplje Estetika svetlosti u romanu Ive Andrića „Na sunčanoj strani“ Die Ästhetik der Helligkeit in Ivo Andrićs Roman „Auf der Sonnenseite“
50 Snežana Milosavljević Milić Niš Феноменологија светлости у Андрићевој прози Die Phänomenologie der Helligkeit in Andrićs Prosa
51 Liudmila Mindova Sofia Književne kuće Ive Andrića Die literarischen Häuser Ivo Andrićs
52 Sonja Nenezić Nikšić Sintaksa i semantika veznika „nego“ i vezničkih spojeva s njim u Andrićevom djelu „Na sunčanoj strani“ Syntax und Semantik der Konjunktion sondern und von konjunktivischen Verbindungen in Andrićs Werk „Auf der Sonnenseite“
53 Lidija Nerandžić Čanda Sombor Andrićeva morfološko-sintaksičko-leksikološka sredstva za iskazivanje motiva svetlosti i sunčane strane života Andrićs morphologisch-syntaktisch-lexikologische Mittel zum Ausdruck des Motivs der Helligkeit und der Sonnenseite des Lebens
54 Marina Nikolić Beograd Poređenje kao sintaksičko-stilsko sredstvo u romanu „Na sunčanoj strani“ Der Vergleich als syntaktisch-stilistisches Mittel im Roman „Auf der Sonnenseite“
55 Andrijana Nikolić Spuž, Danilovgrad Motiv svjetlosti u Andrićevom stvaralaštvu Das Motiv der Helligkeit in Andrićs Werk
56 Aleksandra Obradović Novi Sad Poetičke implikacije opozicije svjetlost-mrak u djelima Iva Andrića i Aleksandra Tišme Poetische Implikationen der Opposition Helligkeit-Finsternis in den Werken von Ivo Andrić und Aleksandar Tišma
57 Zorana Opačić Beograd Simbolika svetlosti i tame u „Ex pontu“ Iva Andrića Die Symbolik von Helligkeit und Dunkelheit in Ivo Andrićs „Ex Ponto“
58 Jelena Panić Maraš Beograd Светлост у Андрићевој збирци „Деца“ Die Helligkeit in Andrićs Werk „Kinder“
59 Snežana Paravinja Škrbić Zemun, Batajnica Светло и тама у „Госпођици“ Hell und Dunkel im „Fräulein“
60 Vuk Petrović Zemun, Beograd Симболика хумане светлости и историјске таме: „На Дрини ћуприја“ Die Symbolik der humanen Helligkeit und der historischen Dunkelheit: „Die Brücke über die Drina“
61 Danijela Petrović Niš Ženski likovi u Andrićevom rekonstruisanom romanu „Na sunčanoj strani“ Frauenfiguren in Andrićs rekonstruiertem Roman „Auf der Sonnenseite“
62 Dušan Petrović Novi Sad Žena kao svetlost i izvor svetlosti Die Frau als Helligkeit und Quell der Helligkeit
63 Ivana Petrovits Christopoulou Atina „Solarni ethos“ u djelima dva Nobelovca, Ive Andrica i Odysseasa Elytisa Der „solare Ethos“ in den Werken zweier Nobelpreisträger: Ivo Andrić und Odysseas Elytis
64 Jasmina Pivnički Rumenka Генеза Галусовог лика Die Genese der Figur von Tomo Gallus
65 Dušanka Popović Podgorica Andrić i Lalić – motivi svjetla, tame i samoće Andrić und Lalić – Motive des Lichts, der Dunkelheit und Einsamkeit
66 Milana Poučki Novi Sad Младић на страни „тропског лудила“ Der Junge auf der Seite des „tropischen Wahnsinns“
67 Olivera Radulović Novi Sad Семантика светлости у стваралаштву Иве Андрића Die Semantik der Helligkeit im Werk von Ivo Andrić
68 Jelena Radulović Novi Sad Ivo Andrić – Miodrag Bulatović Ivo Andrić – Miodrag Bulatović
69 Jelena Ratkov-Kvočka Sremski Karlovci Сунце које је зашло (ноћно сунце) Салка Ћоркана (Иве Андрића) и Едуарда Сама (Данила Киша) Die untergegangene Sonne (Sonne der Nacht) von Salko und Ćorkan
70 Vladimir Roganović Beograd Andrić na hercegnovskim osunčanim stranama Andrić auf den sonnenbeschienenen Seiten von Herceg Novi
71 Zaneta Sambunjak Zadar „Na sunčanoj strani“ Ive Andrića: sunce, mjesec, zvijezde „Auf der Sonnenseite“ von Ivo Andrić: Sonne, Mond, Sterne
72 Slađana Savović Beograd Лексеме као лингвистичка средства међуисказне интеграције у роману ,,На сунчаној страни“ Lexeme als linguistische Mittel der interindikativen Integration im Roman „Auf der Sonnenseite“
73 Valentina Sileo Torino Svetlost i tama u Andrićevoj Italiji Helligkeit und Dunkelheit in Andrićs Italien
74 Enes Škrgo Travnik Svjetlosti Travnika u romanu „Travnička hronika“ Die Helligkeit Travniks im Roman „Wesire und Konsuln“
75 Boris Škvorc Split Roman kao tekst(ovi), tekst kao ideja djela: nešto o nedovršivosti zadnjih Andrićevih romana Der Roman als Text(e), der Text als Idee des Werks: zur Unvollendetheit von Andrićs letzten Romanen
76 Nadežda Smirnova Moskva Светопись в творчестве Иво Андрича и Михаила Булгакова (совместно с Н.И. Клушиной) Die Darstellung des Lichtes in den Werken von Ivo Andrić und Michail Bulgakov (zusammen mit N. I. Klušina)
77 Lidija Tanturovska Skopje „Крај светлог Охридског језера“ „Am hellen Ohridsee“
78 Miodarka Tepavčević Nikšić Leksičko-sintaksička sredstva anonimizacije u Andrićevom djelu „Na sunčanoj strani“ Lexikalisch-syntaktische Mittel der Anonymisierung in Andrićs Werk „Auf der Sonnenseite“
79 Marijana Terić Nikšić Motiv svjetolosti u Andrićevome stvaralaštvu Das Motiv der Helligkeit in Andrićs Werk
80 Branko Tošović Graz Svijetli Andrić Der hellere Andrić
81 Biljana Turanjanin Atina Rekonstruisani roman „Na sunčanoj strani“ u kontekstu „Knjige o Jovu“ Der rekonstruierte Roman „Auf der Sonnenseite“ im Kontext des „Buches über Jovo“
82 Krinka Vidaković-Petrov Beograd Ivo Andrić i Španija Ivo Andrić und Spanien
83 Olga Vojičić Komatina Pogdorica Andrićev nezavršeni (rekonstruisani) roman „Na sunčanoj strani“ Andrićs unvollendeter (rekonstruierter) Roman „Auf der Sonnenseite“
84 Dojčil Vojvodić Vrbas O семантичкој „отворености“ управних глагола verba dicendi (на примјерима из Андрићевог романа „На сунчаној страни“) Über die semantische „Offenheit“ von verba dicendi (anhand von Beispielen aus Andrićs Roman „Auf der Sonnenseite“)
85 Jurica Vuco Osijek Položaj i karakterizacija likova u Andrićevom tekstu „Na sunčanoj strani“ Zustand und Charakterisierung der Figuren in Andrićs Text „Auf der Sonnenseite“
86 Arno Wonisch Graz Andrićeva svjetlost i svjetlost u austrijskoj književnosti 20. stoljeća Andrićs Helligkeit und die Helligkeit in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts
87 Bogusław Zieliński Poznań Motiv sunca u Andricevoj prozi Das Motiv der Sonne in Andrićs Prosa

9. Das Gralis-Korpus von Ivo Andrić • Gralis-Korpus Iva Andrića • Гралис-Корпус Ива Андрића • Гралис-Корпус Иво Андрича • Corpusului Gralis Ivo Andrić

Gralis-Korpus • Гралис-Корпус

10. Gebrauchsanleitung für das Gralis-Korpus von Ivo Andrić • Uputstvo za upotrebu Gralis-Korpusa Iva Andrića • Упутство за употребу Гралис-Корпуса Ива Андрића • Инструкция по использованию Гралис-Корпуса Иво Андрича • Instrucţiuni de folosire a Corpusului Gralis Ivo Andrić

Gebrauchanleitung für das Gralis-Korpus
Uputstvo za korišćenje Gralis-Korpusa • Упутство за коришћење Гралис-Корпуса

11. Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet) • Uputstvo za pripremu radova • Упутство за припрему радова • Требования к оформлению статей

Richtlinien zum Verfassen von Arbeiten (Style Sheet)
Uputstvo za pripremu tekstova
Требования к оформлению статей

12. Richtlinien zum Erstellen von Gralis-Präsentationen • Upute za pripremu gralis-prezentacija • Упуте за припрему гралис-презентација • Руководство по созданию гралис-презентаций

13. Gutachten • Recenzije • Рецензије • Рецензии

14. Hotels • Hoteli • Хотели • Гостиницы

Hotel Palmon Bay
Kontakt • Контакт
Sava Ilića 7
85347 Igalo
+382 31 332 442
info@palmonbayspa.com
Hotel Palmon Bay
Hotel LightHouse
Kontakt • Контакт
Ulica Norveška 2
85347 Igalo, Herceg Novi
Tel. +382 31 331 615
+382 31 331 900
Fax: +382 31 331 614
salesmetalurg@t-com-me
Hotel LightHouse
Navedeni smještajni objekti nalaze se nedaleko od obale (pedesetak do stotinjak metara) i na istoj gradskoj lokaciji (Igalo).
Okolo se brojni ugostiteljski objekti (posebno na obali).
Od njih se do Andrićeve kuće može doći pješke za dvadesetak minuta, a do starog grada za tridesetak.
Privatni smještaj (apartmani)
• http://crnagora.sobe-smestaj.com/smestaj-u-herceg-novi.html
• https://www.booking.com/apartments/city/me/herceg-novi.sr.html
Hotels in Herceg-Novi Hoteli u Herceg-Novom • Хотели у Херцег-Новом Гостиницы в Херцег-Нови
Pored direktnih autobuskih linija najjednostavniji način dolaska u Herceg-Novi je let do aerodroma Tivat (20 km od ponuđenih hotelskih kapaciteta) i Ćilipa kod Dubrovnika (20 km ponuđenih hotelskih kapaciteta).
Transfer od Ćilipa može se obaviti uz povoljnu cijenu preko agencije Travel Service: +382 69 649 125, http://www.travelservicemontenegro.com/me/.
Vozilo (do tri osobe) u jednom pravcu košta 40 evra, a u dva 35.
Ako imaviše od četiri putna, cijena je 50 evra.

15. Stadt Herceg-Novi • Grad Herceg-Novi • Град Херцег-Нови • Город Херцег-Нови

Stadt • Grad • Град • Город
Kartе • Karta • Карта

16. Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме • Погода

Wetter • Vr(ij)eme • Вр(иј)еме • Погода

17. Fotos • Fotografije • Фотографије • Фотографии • Foto

11. Symposium Fotos • 11. simpozijum Fotografije • 11. симпозијум Фотографије

18. Links • Linkovi/Poveznice • Линкови/Повезнице • Линки